Lokalråd

Lokalrådet afholdt stiftende generalforsamling den 24.april 2006 ved at en gruppe borgere indkaldte til møde i Nybøl Klubhus, og her lod forslaget om oprettelse af et sådant råd for Nybøl skoledistrikt være til debat. Med bred forståelse for berettigelsen heraf, valgtes ud af den fremmødte forsamling en lokalrådsbestyrelse. Der var enighed om i denne fase af rådets eksistens at følge de af arbejdsgruppen “Landdistrikternes fremtid i Sønderborg Kommune” udarbejdede “Forslag til Vedtægter”. 

Bestyrelsesposterne fordeltes som følger :

Formand Egon Jessen, Sandmarken 13. Tlf. 74 46 83 94 / 23 20 58 42

Kasserer Jens Peter Brodersen, Bispevænget 39. Tlf. 74 46 74 19

Bestyrelsesmedlemmer:

Hans V. Christensen, Stenderup 8. Tlf. 74 46 73 07

Børge Knudsen, Påhøj 2. Tlf. 74 46 78 86

Skovlaug

Da landsbyen Nybøl blev beriget med et landbrugsareal, som Staten havde arvet og overdraget til Skov- og Naturstyrelsen. Og denne styrelse på disse arealer ønskede at gennemføre et skovrejsningsprojekt i et nært samarbejde med den lokale befolkning, dannede en gruppe af  landsbyens beboere et “Skovlaug”.

I Nybøl, der ligger ved Nybøl Nor, en sidegren af Flensborg Fjord, og gennemskæres af den fhv. hovedvej A8, nuværende landevej 316 mellem Gråsten og Sønderborg, står  dette  Skovlaug for det lokale bidrag til  skovrejsningsprojektet. Lauget er dannet af følgende initiativgruppe :

Dorthe Ulstrup, Langballe 40. Tlf. 74 46 70 05

Lars H. D. Nielsen, Præstevænget 28. Tlf. 74 46 88 22

Lars Peter Jensen, Præstevænget 16. Tlf. 74 46 77 95

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *