Indvielse af motionsredskaber ved Viggo Kragh Hansensvej

50 – 60 personer deltog i indvielse af motionsredskaber i Nybøl

Lørdag den 1. november var dagen, hvor sløret endeligt kunne løftes for de 4 indpakkede genstande på Viggo Kragh Hansens Vej i Nybøl. Hvad var nu det, der var gravet ned i jorden og strittede op i landskabet? Ja, det kunne ikke umiddelbart ses, hvad det var for nogle instrumenter, der var anbragt i græsplænen, for de var pakket ind efter alle kunstens regler.

Klokken 14.00 indledte Egon Jessen, formand for Nybøl Stenderup Lokallaug, cermonien ved at fortælle om hvordan lokallauget havde søgt penge ved flere fonde for at kunne opstille motionsredskaber på det grøn-ne område ved den nye udstykning på Viggo Kragh Hansens Vej. I første omgang er det blevet til 4 motions-redskaber, men der er flere ansøgninger ude ved forskellige fonde og lokallauget håber at der bliver penge til at opstille endnu flere motionsredskaber.

Marianne Tychsen, fra Sønderborg kommune holdt en tale og håbede på at redskaberne ville blive til gavn for både unge og ældre i Nybøl. Sammen med Johanne Burgemann klippede Marianne snoren over og om-rådet var indviet. Indpakningen af redskaberne blev hurtigt fjernet og mange af de fremmødte personer var ikke længe om at afprøve de forskellige motionsmuligheder, som redskaberne byder på. Der var selvfølge-lig også nogen der holdt sig lidt i baggrunden, men man kunne høre at der var nogle der skulle afprøve redskaberne, når der ikke var så mange mennesker tilstede.

Da talerne var afholdt og redskaberne var afprøvet, havde lokallauget sørget for, at der var kaffe og kage til allesammen. Alt i alt en god indvielse af motionsredskaberne og alt forgik selvfølgelig i det fineste novem-bervejr.

Det er landsbylaugets ønske at alle redskaber bliver flittigt brugt og at det må højne sundhedsstandard for borgerne i byen.  

På Lokallaugets vegne

Willy Engelhardt

Fællesspisning den fredag den 31.oktober 2014.kl. 18.30 i Nybøl skole

Se indbydelse i Nybøllen samt hos byens handlende.

Skt. Hans aften i Nøffelskoven

Skt. Hans aften i Nøffelskoven

Nybøl Stenderup lokalråd indbyder alle til festlig Skt. Hans  aften i Nøffelskoven.

Arrangementet begynder kl. 18.00 hvor vi tænder op i grillen. Herefter er der mulighed for at købe en ringrider samt øl og vand.

For børnene er der arrangeret forskellige aktiviteter herunder sno­brød­s­bagning ansigtsmaling og meget mere.

Nybøl børnehave har lovet at udforme en heks til bålet, og det bliver spændene at hvor kreative vore børnehavebørn har været.

Bålet tændes kl. 20.00 og umiddelbart herefter er der båltale. Aftenens båltaler er ingen ringere end kommunens borgmester Aase Nygaard.  Vi glæder os over at, at hun har kunnet afse tid til at besøge os.

På lokalrådet vegne Willy Engelhardt

Forårsrengøring i naturen i Nybøl

Atter engang tager lokalrådet for Nybøl – Stenderup fat på opgaven for at få området omkring os gjort rent efter alle de mennesker, der mener det er i orden at smide affald i form af sodavands- og øldåser, samt papiraffald fra burgere og andet u¬lækkert stads i grøften på vej hjem fra byen.

Det er også observeret, at der bliver taget madpakker med i forbindelse med en udflugt. Disse madpakker kan godt tages med til bestemmelsesstedet, men er maden spist og de våde varer drukket, ja så smider man da bare affaldet på jorden, i stedet for at tage det med hjem eller putte det i den nærmeste skraldespand.

Vi har i lokalrådet drøftet dette og indkalder nu raske borgere til, i samarbejde med os, at tage en tur rundt i vor omegn for at rydde op og få affaldet samlet ind.
Startstedet er Nybøl Klubhus, hvor der uddeles ruter og sække til af-fald, så vi kan få vor by gjort ren igen.

Vi mødes søndag den 22. april kl. 9.00 ved klubhuset. Indsamling-en slutter kl. 12.00, og som belønning serveres der en ristet ringriderpølse og en vand efter turen.
Vi håber på et stort fremmøde i den gode sags ånd.

Lokalrådet for Nybøl – Stenderup