Forfatterarkiv: Marc

Lokalråd Nybøl/Stenderup indkalder til generalforsamling

Lokalråd Nybøl/Stenderup indkalder til generalforsamling onsdag den 26. februar 2020 kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden i henhold til vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag, som indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen
 5. Foreningens fremtidige arbejde
 6. Valg til bestyrelsen, påvalg er
  • Marc Bachmann
  • Willy Engelhardt (ønsker ikke genvalg)
  • Johan Philipsen
  • Suppleant, på valg
   • Lisy Soll
 1. Valg af revisor, på valg
  • Birgit Paulsen
  • Suppleant, på valg
   • Brian Petersen
 1. Eventuelt

 

Lokalrådet serverer en forfriskning under mødet.

Generalforsamling Lokalråd Nybøl/Stenderup

Afholdes den 21.02.2019 kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Foreningens fremtidige arbejde
 6. Valg af bestyrelse samt suppleant
 7. Valg af revisor samt suppleant
 8. Eventuelt

Lokalrådet serverer en forfriskning i forbindelsemed mødet.

Byens juletræ 2018

Juletræet tændes 1 advent, dvs.det er den 2. december i år.

Klokken 14 går det løs, og lyset tændes. I den forbindelse vil der være mulghed for for at erhverve diverse lækkerier af byens butikker.

Sankt Hans i Nøffelskov – også i 2018

Som sædvanligt – dog på en lidt anden måde.

Lokalråd Nybøl/Stenderup afholder Sankt Hans i år igen, og der kan købes grillpølser, øl og vand. Alt som det plejer at være. Et lokalt byrådsmedlem, Kirsten Bachmann, holder båltalen i år, og børnene fra børnehaven vil sørge for der er en heks på bålet.

Desværre kan vi ikke byde på det helt store børneprogram i år, men der vil være mulighed for at lave snobrød. Desuden har Lokal Brugsen, ved Vinni Soltau, en lille overraskelse til hvert barn der kommer (der er dog et maksimum).

Lokalrådet håber på talstærk deltagelse, tørvejr og masser af godt humør.

Vel mødt – vi ses på lørdag 😊

Marc Bachmann