Forfatterarkiv: Marc

Naturstyrelsen skovtuner Nøffelskoven

Nøffelskoven ved Nybøl har nu groet 8 somre, siden den blev plantet i 2007. Uanset hvor sjov den er med amfi-shelter, udskårne dyr og snoede stier, er den ikke en rigtig skov endnu. Der mangler noget meget vigtigt nemlig alder, variation og dødt ved. Det er hvad mange af de dyr og planter som hører hjemme i en gammel skov mangler i Nøffelskoven. Alderen kan vi ikke gøre noget ved ud over at have tålmodighed, fortæller skovfoged Martin Reimers, men variation og dødt ved kan vi hjælpe skoven med nu og derfor er det blevet tid til at SKOVTUNE Nøffelskoven, som vil ske ved at tynde skoven på en speciel måde og skabe døde træer, der får lov at blive stående.

Skovtuningen vil også gøre skoven mere spændende for de mange gæster, der dagligt bruger Nøffelskoven. Skoven er nemlig ved at vokse ind i en kedelig alder, STANGSKOVS-ALDEREN, hvor den kommer til at ligne en tændstikskov. Hvor alle grene for neden på træerne skygges ihjel, vinden suser under trækronerne og det tydeligt ses, hvordan træerne står på rad og række som soldater.

Hver bevoksning i skoven vil blive behandlet på to måder. Mange træer vil blive fældet i den ene halvdel af hvert træartsstykke, mens den anden halvdel får lov at stå urørt. Desuden vil nogle træer blive ringet, det vil sige få barken skåret af i en smal stribe for neden, så de dør men bliver stående som ruintræer til gavn for spætter og biller. De dele af skovstykkerne der tyndes hårdt, vil efter nogle år blive tættere i bunden, fordi nogle af stubbene vil skyde nye skud og træerne bevare grenene næsten til jorden. Nogle af træerne vil givet vis udvikle sig til herlige klatretræer for børnene.

Denne måde at behandle en nyplantet skov på har Naturstyrelsen udviklet specielt til Nøffelskoven, så det bliver spændende at følge skovens udvikling de kommende år.

Skovfoged Martin Reimers fortæller, at alt træ, der bliver skåret ned, efterlades i skoven til gavn og glæde for fugle, pindsvin, insekter og svampe og at skoven kommer til at se lidt mere rodet og vild ud, men at stierne og skovvejen naturligvis holdes fri for de fældede træer.

 

Trafikforbedrende foranstaltning på Sottrupvej

Nybøl den16. december 2014

Årets julegave fra kommunen

Så har kommunen været ude for at sørge for lidt mere sikkerhed ved fodgænger-feltet ved Sottrupvej. En pigegruppe havde taget initiativ til at kontakte Sønderborg kommune og forsøgt at få denne til at foretage nogle foranstaltninger, som kunne nedsætte hastigheden ved fodgængerfeltet fra Degnevænget og over Sottrupvej. Fodgængerfeltet bruges dagligt af skoleelever til og fra skole, og efter motorvejen er færdiggjort er trafikmængden på vejen øget betydeligt.

Allerhelst havde pigegruppen set at der blev monteret trafiklys, men det var der ik-ke råd til, så de fik valget om at udføre et markeret bump ved fodgængerfeltet eller slet ingen tiltag. Så selvfølgelig blev bumpet tilvalgt og tak til kommunen for dens hurtige indgriben. Så må vi jo se om der en gang kan blive råd tll at etablere trafik-lys på stedet.

Willy Engelhardt

 

Indvielse af motionsredskaber ved Viggo Kragh Hansensvej

50 – 60 personer deltog i indvielse af motionsredskaber i Nybøl

Lørdag den 1. november var dagen, hvor sløret endeligt kunne løftes for de 4 indpakkede genstande på Viggo Kragh Hansens Vej i Nybøl. Hvad var nu det, der var gravet ned i jorden og strittede op i landskabet? Ja, det kunne ikke umiddelbart ses, hvad det var for nogle instrumenter, der var anbragt i græsplænen, for de var pakket ind efter alle kunstens regler.

Klokken 14.00 indledte Egon Jessen, formand for Nybøl Stenderup Lokallaug, cermonien ved at fortælle om hvordan lokallauget havde søgt penge ved flere fonde for at kunne opstille motionsredskaber på det grøn-ne område ved den nye udstykning på Viggo Kragh Hansens Vej. I første omgang er det blevet til 4 motions-redskaber, men der er flere ansøgninger ude ved forskellige fonde og lokallauget håber at der bliver penge til at opstille endnu flere motionsredskaber.

Marianne Tychsen, fra Sønderborg kommune holdt en tale og håbede på at redskaberne ville blive til gavn for både unge og ældre i Nybøl. Sammen med Johanne Burgemann klippede Marianne snoren over og om-rådet var indviet. Indpakningen af redskaberne blev hurtigt fjernet og mange af de fremmødte personer var ikke længe om at afprøve de forskellige motionsmuligheder, som redskaberne byder på. Der var selvfølge-lig også nogen der holdt sig lidt i baggrunden, men man kunne høre at der var nogle der skulle afprøve redskaberne, når der ikke var så mange mennesker tilstede.

Da talerne var afholdt og redskaberne var afprøvet, havde lokallauget sørget for, at der var kaffe og kage til allesammen. Alt i alt en god indvielse af motionsredskaberne og alt forgik selvfølgelig i det fineste novem-bervejr.

Det er landsbylaugets ønske at alle redskaber bliver flittigt brugt og at det må højne sundhedsstandard for borgerne i byen.  

På Lokallaugets vegne

Willy Engelhardt

Fællesspisning den fredag den 31.oktober 2014.kl. 18.30 i Nybøl skole

Se indbydelse i Nybøllen samt hos byens handlende.