Spring til indhold

Generalforsamling Lokalråd Nybøl/Stenderup

Afholdes den 21.02.2019 kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Foreningens fremtidige arbejde
  6. Valg af bestyrelse samt suppleant
  7. Valg af revisor samt suppleant
  8. Eventuelt

Lokalrådet serverer en forfriskning i forbindelsemed mødet.

Share on facebook
Del på Facebook