Generalforsamling Nybøl/Stenderup Lokalråd

Der skal afholdes generalforsamling i Nybøl/Stenderup Lokalråd.

Vi håber restriktionerne på det tidspunkt tillader det, så derfor hold jer opdateret her på siden.

Indkaldelse til generalforsamling

Nybøl/Stenderup Lokalråd

TORSDAG 25.02.2021 kl. 19:00 i Klubhuset

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Laugets fremtidige arbejde.
  6. Forelæggelse af budget.
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  8. Valg af to revisorer samt suppleanter.
  9. Eventuelt

Der vil bliveserveret kaffe & kage samt en øl/vand.

På bestyrelsens vegne

Marc Bachmann

 

 

Share on facebook
Del på Facebook